קבצים באותיות גדולות

 

 

logo

MEYER SERVICES GROUP 

 

שחרית לראש השנה סדר תקיעת שופר
   
מוסף לראש השנה מנחה לראש השנה
   
כל נדרי תפילה זכה
   
ערבית ליום כיפור נוסח ספרד ערבית ליום כיפור חזרת השץ נוסח ספרד
   
שחרית ליום כיפור נוסח ספרד שחרית ליום כיפור חזרת השץ נוסח ספרד
   
מוסף ליום כיפור נוסח ספרד מוסף ליום כיפור חזרת השץ נוסח ספרד
   
מנחה ליום כיפור חזרת השץ נוסח ספרד  
   
תפילת נעילה ליום כיפור נוסח ספרד תפילת נעילה ליום כיפור חזרת השץ נוסח ספרד

info@thechesed.net

15 Mirsky Street, Jerusalem, Israel P.O. Box 23091, Jerusalem, Israel
TELEPHONE   972-2-5862017 FAX   972-2-5862695