אני רוצה לקבל הודעה כשהוסיפו קבצים כאן

להלן רשימת הקבצים שערכנו באותיות גדולות

נערך ע"י dermerm@netvision.net.il

1. שחרית לראש השנה (628KB)

2. סדר תקיעת שופר (69KB)

3. מוסף לראש השנה (138KB)

4. מנחה לראש השנה (156KB)

5. תפילה זכה (258KB)

6. כל נדרי (53KB)

7. ערבית ליום כיפור (215KB)

8. ערבית ליום כיפור חזרת השץ (407KB)

9. שחרית ליום כיפור (666KB)

10. שחרית ליום כיפור חזרת השץ (789KB)

11. מוסף ליום כיפור (113KB)

12. מוסף ליום כיפור חזרת השץ (811KB)

13. מנחה ליום כיפור חזרת השץ (287KB)

14. תפילת נעילה ליום כיפור (123KB)

15. תפילת נעילה ליום כיפור חזרת השץ (247KB)

לע"נ א"מ אברהם בן שמואל יעקב א"מ מלכה בת חיים מנחם אחינו שמשון חיים בן בן ציון יבדלחט"א


Meyer Services